Η SmartApps και ο Γιώργος Αναλυτής παρουσιάζουν την καλύτερη εφαρμογή Ωροσκοπίου για
iPhone / iPad.Με ετήσιες, μηνιαίες και καθημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Η μόνη με εφαρμογή εύρεσης του Ωροσκόπου σας.Η μοναδική εφαρμογή με διαδραστικά παιχνίδια ταιριάσματος μεταξύ των ζωδίων, με περιγραφές για κάθε τύπο ζωδίου και με χαρακτηρισμό απιστίας!


Facebook page